Henrik landsverk

Henrik har revisorutdanning fra Bakkenteigen og fikk bevilling som registrert revisor i mars 2017. Han ble ansatt som revisjonsmedarbeider i Revisjonsfirmaet Hotvedt & co i 2012.

Tilbake
Logo

Webløsning levert av

opp