Kjersti Eik

Kjersti er utdannet siviløkonom ved Høyskolen i Vestfold og University of Strathclyde i Glasgow og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole i Bergen og oppdragsansvarlig partner i Revisjonsfirmaet Hotvedt & co. Hun har jobbet i Hotvedt & Co siden 2001.

”Jeg synes det er spesielt interessant å jobbe med bedrifter i oppstartsfasen. Omdanninger fra personlig foretak til aksjeselskap krever at man som rådgiver kan mye om både regnskap, skatt, selskapsrett og revisjon. Det er også viktig at noen følger opp bedriftenes videre utvikling og forhåpentligvis kan vi bidra til at de lykkes.”

Tilbake
Logo

Webløsning levert av

opp