Johanne Arctander Egeberg

Johanne har Bachelor i regnskap og revisjon fra Bakkenteigen. Hun har jobbet med revisjon siden 2020 og ble ansatt i Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co i 2022.

Tilbake
Logo

Webløsning levert av

opp