Daniel Sæther

Daniel har revisorutdanning fra Bakkenteigen. Han ble ansatt som revisormedarbeider i Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co i 2017.

 

Tilbake
Logo

Webløsning levert av

opp