Tjenester

Dette hjelper vi deg med

Vår primæroppgave er revisjon av regnskaper for små og mellomstore bedrifter. Vi jobber hardt for å holde oss faglig oppdatert, og dette gjør vi ved å samarbeide nært med Den Norske Revisorforening. Vi benytter oss også av bransjens kanskje mest moderne IT-verktøy. Hos oss vil du alltid bli møtt av serviceinnstilte medarbeidere.

Se også Nyttige linker nederst på siden.

I tillegg bistår vi innenfor følgende fagområder:

Skatterådgivning

 • Selvangivelser for selskaper og privatpersoner
 • Generell skatterådgivning for
  selskaper og personer

Selskapsrettslig bistand

 • Omorganiseringer
  • Fisjon
  • Fusjon
  • Omdannelser og
   omorganiseringer
  • Generasjonsskifter
 • Taksering av virksomheter
 • Utarbeidelse av årsregnskap

Avgiftsrådgivning

 • Merverdiavgift
 • Dokumentavgift
 • Omregistreringsavgift
Logo

Webløsning levert av

opp