Fredrik Hauan

Fredrik er statsautorisert revisor. Han har jobbet i revisorbransjen siden 1998. Fredrik er oppdragsansvarlig revisor og partner i Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co.

Tilbake
Logo

Webløsning levert av

opp