Liv-Solfrid Opheim

Liv-Solfrid har bachelor i revisjon fra høyskolen i Bø og har bevilling som statsautorisert revisor, og har jobbet med regnskap og revisjon siden 2007. Hun ble ansatt i 2023 som revisjonsmedarbeider i Revisjonsfirmaet Hotvedt & co.

Tilbake
Logo

Webløsning levert av

opp