Mariann Solheim

Mariann har bachelor i regnskap og revisjon fra Høgskolen i Vestfold fra 2013, og fikk bevilling som revisor i mars 2016. Mariann har i tillegg autorisasjon som regnskapsfører. Hun har jobbet i Hotvedt & Co siden 2010.

Tilbake
Logo

Webløsning levert av

opp