Nils Petter Håkedal

Nils Petter har jobbet som revisor siden 1992, og er statsautorisert revisor fra 2003. Han er oppdragsansvarlig partner og daglig leder i Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co.

Tilbake
Logo

Webløsning levert av

opp