Stine Algrøy

Stine har bachelor i regnskap og revisjon fra Bakkenteigen fra 2012 og fikk bevilling som registrert revisor i desember 2016. Hun har jobbet som revisjonsmedarbeider i Revisjonsfirmaet Hotvedt & co siden 2012.

Tilbake
Logo

Webløsning levert av

opp