Thomas Hirgum

Thomas er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole. Han har jobbet hos Hotvedt & Co siden 2000. Thomas er oppdragsansvarlig revisor og partner i Revisjonsfirmaet Hotvedt & Co.

Tilbake
Logo

Webløsning levert av

opp