Tor Henning Carlsen

Tor er statsautorisert revisor. Han har jobbet i revisorbransjen siden 1983 og har vært partner i RevisorCirkelen Tønsberg AS siden 1993. Med ett opphold på 4 år hvor han var Økonomidirektør i Anfi Tauro i perioden 1999-2003.

Tilbake
Logo

Webløsning levert av

opp