Yvonne Djabou Mboussou

Yvonne har bachelor i regnskap og revisjon fra Bakkenteigen. Hun ble ansatt som revisormedarbeider i Revisjonsfirmaet Hotvedt & co i 2022.

 

Tilbake
Logo

Webløsning levert av

opp